คําคมความรักและการได้รับความรักคือความงาม

 

เรียนคนที่รักรักดีทุกคนในวันที่น่ารักนี้ ผมรักคุณรักคุณผมรักคุณเครื่องมือสำหรับชีวิตความรักสร้างอะไรได้ความรักสามารถสร้างความสมบูรณ์ได้ภายในดังนั้นการสร้างความสมบูรณ์โดยไม่ต้องคําคมความรักสามารถมองเห็นทุกสภาวะที่จะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางความทุกข์ยากทั้งหมดความรักสามารถเยียวยาความไม่สบายใจได้คําคมความรัก เมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่สะดวกสบายและความรักที่ขาดพลังสามารถต่ออายุและคําคมความรักทำให้กระชุ่มกระชวยได้ความรักสามารถและจะ

เปลี่ยนผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีตหรือความสัมพันธ์คําคมความรักในปัจจุบันความรักสามารถเติมพลัง ความรักสามารถทำให้วิญญาณของเราเป็นอิสระความรักคือเป็นที่ยอดเยี่ยมในทุกระดับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือการเรียกร้องของเวลานี้ความรักต้องรับผิดชอบความรักเติบโตคําคมความรักเพิ่มขึ้น ความรักเปิดเผย ความรักก่อให้เกิดสิ่งใหม่

ความรักคือการได้รับความรักคือความงาม ความรักคือการสร้าง

ความรักคือพลัง ความรักคือการดูแล ความรักคือการให้อภัย ความรักคือความกตัญญูกตเวทีความรักคือการเป็น ความรักคือการมี ความรักคือการเป็น ความรักคือการเข้าใจคําคมความรักคือความอดทน ความรักคือความเมตตา ความรักคือความหลงใหล ความรักคือความซื่อสัตย์ความรักคือการให้เกียรติ ความรักคือความจริงใจ คําคมความรักคือการฟัง ความรักคือการวิวัฒนาการความรักคือการรักคือการเป็นคือการรัก คําคมความรักคือการเคารพความรักคือการใจกว้าง ความรักคือการให้ ความรักคือการแบ่งปัน ความรักคือการได้รับความรักคือความงาม คําคมความรักคือการสร้างความรักคือ

การรวบรวม ความรักคือการชื่นชมยินดีในความเป็นหนึ่งเดียวกันรักสองมือด้วยกัน รักหลายมือด้วยกันความรักคือการมอง คําคมความรักคือการมองข้ามเงาของอัตตา ความรักคือการมองอย่างระมัดระวังความรักคือการมองดูพระเจ้าภายในทุก ๆ คน คําคมความรักคือการปลดปล่อยคำตัดสินทั้งหมดความรักคือการเป็น ความรักคือการรักตัวเอง ความรักคือความรักจะดีขึ้นเรื่อย ๆความรักสร้างความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและความมั่งคั่งความรักสร้างสุขภาพ

ความรักคือต้นไม้ดอกไม้หุบเขาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลทรายดวงอาทิตย์

ความรักเป็นเรื่องส่วนตัวมาก ความรักอยู่ภายใน ความรักถูกแยกออก ความรักก็คือความรักคือสิ่งที่เป็น และอะไรคือสิ่งที่อร่อยมากพิเศษมากแล้วเราจะนิยามหรืออธิบายคําคมความรักได้อย่างไรความรักที่ดีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับตนเองและกับผู้อื่น คําคมความรักรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจักรวาลและทุกสิ่งที่มี

ความรักคือธรรมชาติ ความรักคือต้นไม้ดอกไม้หุบเขาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลทรายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโลกทั้งหมดที่เป็นอยู่ ความรักคือสัตว์ ความรักคือนก คําคมความรักดีๆอยู่ในรูปแบบและนอกรูปแบบ ความรักคือ.ความรักคือการรักคือการเป็นและยอมรับและก้าวต่อไป ความรักอยู่ในปัจจุบัน ความรักอยู่ข้างในตอนนี้

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.