เสาเข็มไมโครไพล์ที่เป็นส่วนสำคัญของโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาจเป็นงานง่าย งานระยะสั้น หรืองานที่ซับซ้อน ใช้เวลาหลายปีซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินหลายล้านดอลลาร์ ในโครงการใหญ่ๆ มักจะจ้างผู้รับเหมาภายนอกจำนวนมาก ไมโครไพล์และผู้รับเหมาช่วง แม้ว่าโครงการทั้งหมดจะได้รับรางวัลจากบริษัทวิศวกรรมหรือก่อสร้างที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ก็ตาม ไมโครไพล์เว้นแต่โครงการจะเป็นผู้ประกันตนในโครงการ Wrap Up ผู้รับเหมา ผู้ย่อยและกลุ่มย่อยทั้งหมดเป็นผู้ประกันตนภายใต้สัญญาเดียวสำหรับงานหนึ่งงาน

ฝ่ายบริหารไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้รับเหมาไมโครไพล์ทั้งหมดของตนได้รับการประกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการโครงการก่อสร้างจำนวนมากเกี่ยวข้องกับไมโครไพล์ช่วงหลายระดับในโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลายด้าน เช่น งานถนน ฐานราก ไฟฟ้า ประปา หรือมุงหลังคา ผู้รับเหมาทั่วไปที่ทำสัญญาโดยรวมมักจะจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นหลายราย โดยมอบหมายงานส่วนเล็กๆ ให้พวกเขาไมโครไพล์ ผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้อาจจ้างผู้รับเหมาช่วงระดับที่สองหรือสาม

แต่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องที่ไม่มีประกันในท้ายที่สุด

เพื่อทำงานพิเศษที่ไม่อยู่ในขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน ผู้รับเหมาช่วงมักจะทำงานในส่วนสำคัญของโครงการ หากเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอันตรายไมโครไพล์ การจัดการกับผลที่ตามมาอาจเป็นเรื่องน่ากังวล แม้แต่ในบริษัทที่มีเงินทุนสูง ไมโครไพล์เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 458 ล้านดอลลาร์ใน

ไมโครไพล์

ไมโครไพล์ ไฮโดรลิค

โครงการก่อสร้างเนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์เสียชีวิตจากการพังทลายของเพดานอุโมงค์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงไมโครไพล์ อย่างไรก็ตาม หากนโยบายของพวกเขา

หมดลงหรือมีข้อจำกัดไม่เพียงพอ บริษัทอาจต้องรับผิด ไมโครไพล์บ่อยครั้งเป็นเงินหลายสิบหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์แม้จะมีการโอนความเสี่ยงตามสัญญา แต่บริษัทอาจต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องที่ไม่มีประกันในท้ายที่สุด บริษัทจะรับผิดชอบต่อใครก็ตามที่เข้ามาในสถานที่ของตนหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในนามของพวกเขาไมโครไพล์ โดยพื้นฐานแล้ว ปล่อยให้พวกเขาเลือกสามวิธีในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่าทำกิจกรรมหรือปล่อยให้ใครก็ตาม

ซึ่งมักจะมาจากการประกันภัยต้องการหลักฐานการประกันภัยหนังสือ

ในสถานที่ของพวกเขามักจะไม่ใช่ตัวเลือกสมมติว่าความเสี่ยงหรือส่วนหนึ่งของความเสี่ยงตัวอย่างโปรแกรมการหักลดหย่อนขนาดใหญ่และการสูญเสียที่ละเอียดอ่อนเป็นตัวอย่างโอนความเสี่ยงมักจะทำโดยสัญญาและหรือประกันแม้ว่าบริษัทจะโอนความเสี่ยงผ่านสัญญาไปให้บุคคลอื่น เช่น ผู้ขายหรือผู้รับเหมาไมโครไพล์ พวกเขาต้องแน่ใจว่าผู้ขายผู้รับเหมา

มีทรัพยากรทางการเงินในการจัดหาความเสี่ยงนั้น ซึ่งมักจะมาจากการประกันภัยต้องการหลักฐานการประกันภัยหนังสือรับรองการประกันภัยบริษัทส่วนใหญ่ต้องการหลักฐานการประกันภัยก่อนเริ่มโครงการในรูปแบบของหนังสือรับรองการประกันภัย เสาเข็มไมโครไพล์ที่นั่นและล้มเหลวในการติดตามสถานะความครอบคลุมที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้นโยบายหมดอายุและไม่มีการต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงขีดจำกัด หรือปัญหาอื่นๆ ในภายหลัง

 

This entry was posted in บริการ, ไมโครไพล์. Bookmark the permalink.

Comments are closed.