โปรแกรมบัญชีอาจมีความซับซ้อนหรือเรียบง่าย

โปรแกรมบัญชีเป็นระบบบันทึกธุรกรรมทางการเงินบนคอมพิวเตอร์โดยมีตัวเลือกการบัญชีครบวงจรซึ่งเกือบจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่รองรับ ซอฟต์แวร์ทางการเงินอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่โซลูชันมูลค่าหลายล้านปอนด์สำหรับ บริษัท มหาชนรายใหญ่ไปจนถึงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มีการจัดการอย่างง่าย ข้อกำหนดจากซอฟต์แวร์บัญชีมีความหลากหลายโดยมีแพ็คเกจการบัญชีการเงินที่ซับซ้อนและครอบคลุมที่สุดซึ่งรวมข้อมูลการรายงานทางการเงินและจัดการโดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเสมียนบัญชีผู้ทำบัญชี

โปรแกรมบัญชีข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลอัตโนมัติ

ในอีกด้านหนึ่งของขนาดผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระอาจใช้โปรแกรมบัญชีเองและสร้างชุดบัญชีการเงินสำหรับปีในช่วงบ่าย ต้องใช้มาตรฐานการบัญชีที่แตกต่างกันจากชุดโปรแกรมบัญชีโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า การทำบัญชีแบบรายการซ้อนอัตโนมัติผ่านระบบฐานข้อมูลและอาจจัดเรียงในโมดูลทางการเงินโดยปกติจะเป็นทางเลือกของบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ การทำบัญชีรายการเดียวจะไม่ใช่วิธีการบัญชีที่ยอมรับได้สำหรับบริษัทจำกัดเนื่องจากข้อกำหนดในการตรวจสอบและภาระผูกพันตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามการทำบัญชีแบบเข้าครั้งเดียวมีสถานที่ในตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ซับซ้อนน้อยกว่าซึ่งรักษาการควบคุมทางการเงินผ่านความรู้ที่ใกล้ชิดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ วัตถุประสงค์หลักของผู้ค้ารายเดียวมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้จัดทำบัญชีภาษีและกรอกแบบฟอร์มการคืนภาษีเป็นระยะและรายปี โปรแกรมบัญชีทางการเงินระดับที่ซับซ้อนที่สุดในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดจะสะท้อนฟังก์ชันการบัญชีในองค์กรเหล่านั้นด้วยโมดูลต่างๆสำหรับบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้การควบคุมสต็อกบัญชีแยกประเภททั่วไปและสินทรัพย์ถาวร

โปรแกรมบัญชีเหล่านี้อาจรวมเข้ากับฟังก์ชันทางธุรกิจอื่น ๆ

เช่นฟังก์ชันการผลิตและการจัดส่งและยังแบ่งออกเป็นโมดูลแยกต่างหากภายในฟังก์ชันการเงิน ในบริษัทขนาดใหญ่สมุดรายวันการขายและการป้อนข้อมูลการหมุนเวียนการขายมักจะเป็นความรับผิดชอบของแผนกหนึ่งในขณะที่ฟังก์ชันบัญชีลูกหนี้อาจแยกกับฟังก์ชันควบคุมสินเชื่อผู้เชี่ยวชาญภายในโมดูลการบัญชีนั้น แผนกเพิ่มเติมอาจรวมถึงการบริหารการขายและการบันทึกลูกค้า ในทำนองเดียวกันฟังก์ชันบัญชีเจ้าหนี้อาจแบ่งระหว่างแผนกจัดซื้อแผนกใบแจ้งหนี้การซื้อบัญชีและฟังก์ชันทางกฎหมายสำหรับการชำระเงินที่ค้างชำระ

โปรแกรมบัญชีสำหรับบริษัทและองค์กรขนาดเล็กมักเป็นระบบการป้อนข้อมูลของธุรกรรมหลักซึ่งรวมถึงรายได้จากการขายค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินสดและธุรกรรมธนาคาร รายการเอกสารสำคัญเหล่านี้จะเข้าสู่ฐานข้อมูลซึ่งทำให้หลักการทำบัญชีแบบรายการซ้อนโดยอัตโนมัติและสร้างทั้งฐานข้อมูลบัญชีลูกหนี้บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยทั่วไปความรู้ด้านบัญชีบางอย่างจำเป็นต้องใช้ในการใช้งานระบบโปรแกรมบัญชีฐานข้อมูลและโดยปกติความรู้ทางการเงินจะมีอยู่ใน บริษัท เนื่องจาก บริษัท ส่วนใหญ่ที่ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีฐานข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://smemove.com/

This entry was posted in เทคโนโลยี, โปรแกรมบัญชี. Bookmark the permalink.

Comments are closed.