ยื่นทรัพย์สินจุดประสงค์ของการบัญชีคือการบันทึกสรุปและให้ข้อมูล

เนื่องจากจุดประสงค์ของการบัญชีคือการบันทึกสรุปและให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับธุรกิจแก่ผู้ใช้ที่แตกต่างกันของข้อมูลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีวิธีการบางอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ยื่นทรัพย์สินหนึ่งในวิธีการนี้เรียกว่าบัญชีและนี่คือหนึ่งในเงื่อนไขทางการบัญชีที่สำคัญที่สุด ยื่นทรัพย์สินให้เราสำรวจสาระสำคัญและความจำเป็นในทางปฏิบัติบัญชีช่วยในการเก็บบันทึกและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

รายการบัญชีที่สมบูรณ์ที่ธุรกิจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางยื่นทรัพย์สินเรียกว่าบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดวัตถุประสงค์และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของธุรกิจ ยื่นทรัพย์สินใช้เพื่อจัดประเภทข้อมูลทางการเงินเป็นหมวดหมู่และเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมวดหมู่นั้นในช่วงระยะเวลาบัญชีที่กำหนด

เนื่องจากมีสองด้าน ด้านซ้ายเรียกว่าด้านเดบิต ด้านขวาเรียกว่าด้านเครดิต

เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายรายการเหล่านี้แต่ละประเภทจึงยื่นทรัพย์สินแยกกันโครงสร้างและตัวอย่างตัวอย่างเช่นเงินสดในธนาคารเงินสดย่อยบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้การค้าหุ้นรายได้จากการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารยื่นทรัพย์สินต้นทุนสินค้าที่ขายข้อมูลทางบัญชีทุกประเภทเหล่านี้จะมีบัญชีแยกต่างหาก รูปแบบของบัญชีคืออะไร เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถพูดได้ว่าแต่ละบัญชีมีรูปแบบ T

เนื่องจากมีสองด้าน ด้านซ้ายเรียกว่าด้านเดบิต ยื่นทรัพย์สินด้านขวาเรียกว่าด้านเครดิต นอกจากนี้แต่ละบัญชียังมีชื่อ คุณสามารถดูภาพประกอบเพิ่มเติมได้ลดและเพิ่มยอดคงเหลือด้านเดบิตและเครดิตของยื่นทรัพย์สินใช้เพื่อสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดคงเหลือของบัญชีบางบัญชี ยื่นทรัพย์สินในตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีบัญชีทั้งหมดยกเว้นบัญชีรายรับและรายจ่ายจะมียอดคงเหลือในด้านเดบิตหรือเครดิตขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี

ยอดคงเหลือเครดิตในตอนต้นและตอนท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ในกรณีที่เรามีบัญชีที่อยู่ในหมวดหมู่ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือของบัญชีเหล่านี้จะถูกบันทึกทางด้านเดบิตลดลง – ด้านเครดิต บัญชีเหล่านี้จะมียอดคงเหลือด้านยื่นทรัพย์สินในตอนต้นและตอนท้ายของรอบบัญชี ยื่นทรัพย์สินในกรณีที่เรามีบัญชีที่อยู่ในประเภทของส่วนของเจ้าของหรือยื่นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นในยอดคงเหลือของบัญชีเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ที่ด้านเครดิตลดลง  ด้านเดบิต บัญชีเหล่านี้จะมียอดคงเหลือเครดิตในตอนต้นและตอนท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ในกรณีที่เรามีบัญชีที่อยู่ในประเภทรายได้การเพิ่มขึ้นของบัญชีรายได้จะแสดงในด้านเครดิตลดลง ยื่นทรัพย์สินในเดบิต สำหรับบัญชีค่าใช้จ่ายมันเป็นวีซ่าในทางกลับกัน ยื่นบัญชีทรัพย์สินสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าบัญชีรายรับและรายจ่ายจะไม่มียอดเปิดหรือปิดหลักการเข้าสองครั้งในขณะที่มีการบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจจะมีผลกระทบต่ออย่างน้อยสองบัญชีเสมอ ดังนั้นบัญชีหนึ่งจะถูกหักและอีกบัญชีหนึ่งจะได้รับเครดิต ยื่นทรัพย์สินการดำเนินการดังกล่าวในแง่การบัญชีเรียกว่าการบัญชีรายการคู่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.aberthailand.com/thainotice

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.