Category Archives: หอพัก ม.รังสิต

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องหอพัก ม.รังสิต

หอพัก ม.รังสิตซัพพลายเออร์ในศูนย์การผลิตหลักของจีนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละหกสิบสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 239 รายในการสำรวจจาก Global Sources กล่าวว่าพวกเขายังคงต้องการแรงงาน แม้ว่าค่าแรงที่สูงขึ้นและสัมปทานหลายประการ การสำรวจซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2553 ยังระบุด้วยว่าคนงานในศูนย์การผลิตเพื่อการส่งออกทั้งหมดต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นและสิทธิพิเศษอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หอพัก ม.รังสิตฮับนอกพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลและแยงซีมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากค่าชดเชยในพื้นที่เหล่านี้โดยทั่วไปจะต่ำกว่าในจังหวัดชายฝั่ง ร้อยละเจ็ดสิบห้าของซัพพลายเออร์ที่ทำการสำรวจกล่าวว่าพนักงานแสวงหาเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือเรียกร้องอื่น ๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ค่าจ้างรายเดือนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อต้นปีนี้ ตัวอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำในกวางโจวหอพัก ม.รังสิต เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง เพิ่มขึ้น 22% เป็น 1,100 หยวน ในเมืองตงกวนที่อยู่ใกล้เคียง เงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 920 หยวน ในความเป็นจริง โรงงานหลายแห่งมีการจ่ายเงินให้คนงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ บางบริษัทถึงกับจ่ายเงินขั้นพื้นฐานมากถึง 1,500 หยวนสำหรับพนักงานในสายการผลิตเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หอพัก ม.รังสิตผู้ผลิตในกวางตุ้งจำนวนมากยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดย 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคนงานของพวกเขายังคงเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นและค่าสัมปทานอื่นๆ สถานการณ์ไม่แตกต่างกันในฮับอื่นๆ Quanzhou Haohan Sporting Goods Co. Ltd … Continue reading

Posted in หอพัก ม.รังสิต | Comments Off on ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องหอพัก ม.รังสิต