ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องหอพัก ม.รังสิต

หอพัก ม.รังสิตซัพพลายเออร์ในศูนย์การผลิตหลักของจีนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละหกสิบสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 239 รายในการสำรวจจาก Global Sources กล่าวว่าพวกเขายังคงต้องการแรงงาน แม้ว่าค่าแรงที่สูงขึ้นและสัมปทานหลายประการ การสำรวจซึ่งดำเนินการในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2553 ยังระบุด้วยว่าคนงานในศูนย์การผลิตเพื่อการส่งออกทั้งหมดต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้นและสิทธิพิเศษอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หอพัก ม.รังสิตฮับนอกพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลและแยงซีมีการปรับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากค่าชดเชยในพื้นที่เหล่านี้โดยทั่วไปจะต่ำกว่าในจังหวัดชายฝั่ง ร้อยละเจ็ดสิบห้าของซัพพลายเออร์ที่ทำการสำรวจกล่าวว่าพนักงานแสวงหาเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือเรียกร้องอื่น ๆ เรื่องนี้เกิดขึ้นแม้หลังจากที่ค่าจ้างรายเดือนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อต้นปีนี้

ตัวอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำในกวางโจวหอพัก ม.รังสิต

เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง เพิ่มขึ้น 22% เป็น 1,100 หยวน ในเมืองตงกวนที่อยู่ใกล้เคียง เงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 920 หยวน ในความเป็นจริง โรงงานหลายแห่งมีการจ่ายเงินให้คนงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ บางบริษัทถึงกับจ่ายเงินขั้นพื้นฐานมากถึง 1,500 หยวนสำหรับพนักงานในสายการผลิตเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม หอพัก ม.รังสิตผู้ผลิตในกวางตุ้งจำนวนมากยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดย 73% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าคนงานของพวกเขายังคงเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นและค่าสัมปทานอื่นๆ สถานการณ์ไม่แตกต่างกันในฮับอื่นๆ Quanzhou Haohan Sporting Goods Co. Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน เสนอค่าจ้างรายเดือนขั้นพื้นฐานมากถึง 2,000 หยวน แม้ว่าค่าแรงขั้นต่ำในเมืองจะอยู่ที่ 800 หยวนเท่านั้น บริษัทยังได้เพิ่มค่าล่วงเวลา 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังขาดมืออยู่

This entry was posted in หอพัก ม.รังสิต. Bookmark the permalink.

Comments are closed.